INHeRE project brochure (NL)

De brochure van het INHeRE-project (Inclusive Holistic Care for Migrant Victims of Sexual Violence) bevat informatie over de doelstellingen, het consortium en de resultaten van het project.

Type of publication: Policy and Research
Year: 2021